Nejlepší komunikační linka pro vaši firmu
jsou spokojení zaměstnanci

Každá firma chce mít pozitivní pověst a identitu atraktivního zaměstnavatele.

Pomůžeme vám najít, zaujmoutudržet kvalifikované a loajální zaměstnance. Empoyer brand (značka zaměstnavatele) hraje v současné době klíčovou roli v konkurenční pracovní síle při soupeření o talenty a nové, kvalifikované lidi. Pojďte s námi vytvořit plán, jak být úspěšní na dnešním trhu práce. 

Vybudujeme společně značku
dobrého zaměstnavatele, vaši nejlepší konkurenční výhodu

Dobrá značka zaměstnavatele je klíčovým faktorem při přilákání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Zahrnuje pověst a vnímání, které má firma mezi současnými zaměstnanci, potenciálními uchazeči o práci a veřejností obecně. Nejdříve však musíme jasně definovat sebe - vaši firmu z pohledu zaměstnavatele, skutečně, opravdově.

Na co všechno najdeme odpověď?

 

Firemní kultura

Definujeme především hodnoty firmy a celkovou vizi. Zaměříme se na vytváření prostředí, kde se zaměstnanci cítí motivováni a spojeni s cíli společnosti.

Unikátní výhody

Zvažte, co dělá vaši společnost jedinečnou jako zaměstnavatele. Proč by u vás měli lidé pracovat oproti konkurenci? Důkladně identifikujeme tyto výhody a poději je zdůrazníme v komunikaci.

Názory zaměstnanců

Spokojení zaměstnanci jsou vaším nejlepším zdrojem pro budování značky zaměstnavatele. V průzkumu a rozhovorech zjistíme jejich názory, získáme zpětnou vazbu a budeme se inspirovat názory pro zlepšení vaší firemní atmosféry.

Kam vás to posune a co získáte?

Jasným definováním a konzistentní komunikací má dobrá značka zaměstnavatele pozitivní vliv na všechny aspekty firmy. S její pomoci dosáhnete lepšího výkonu, konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Ušetříte náklady, usnadníte si nábor nových zaměstnanců a minimalizujete fluktuaci.

Kvalitní uchazeči

Přilákáte kvalitnější uchazeče o práci, budou motivovaní a schopní přispět k rozvoji firmy.

Nízká fluktuace

Zaměstnanci budou zůstat ve firmě, kterou vnímají jako místo, kde mají příležitosti pro růst a rozvoj.

Nižší náklady

Snížíte náklady spojené s náborem, budete mít více zájemců o práci a nemusíte vynakládat tolik zdrojů.

Firemní kultura

Zaměstnanci budou hrdí na to, že pracují pro firmu s dobrým jménem, což zlepší atmosféru a firemní kulturu.

Pozitivní vnímání

Získáte pozitivní vnímání veřejností, což přinese výhody ve vztazích s klienty, partnery a dalšími stakeholdery.

Inovace a spolupráce

Známá a respektovaná firma přiláká více inovativních a kreativních jedinců do prostředí, které podporuje nové myšlenky a spolupráci.

Začneme přitahovat zaměstnance

Budeme tedy jasně vědět, jaké hodnoty a cíle máte. Známe také komunikační strategii a ideální charakter vašeho nového zaměstnance. A nyní to potřebujeme dostat k těm lidem, kteří budou přínosem pro vaši firmu, kolektiv a firemní kulturu. V dnešní době lidé práci mají, tedy ti, kdo o ni stojí. Až 60% lidí by svou práci změnilo, ale nebudou ji aktivně hledat.

Vezměte si situaci: přijdete domů naštvaní z práce - nervózní šéf, samé přesčasy, mizerná atmosféra. Ale s platem jste spokojení. Jste daleko od toho jít na pracovní portál a aktivně si sami něco hledat. Ale když na vás mrkne nabídka, kde vidíte, jak se ve firmě chovají a na čem jim záleží, můžete začít pasivně nad změnou své práce uvažovat.

Pojďme začít přitahovat zaměstnance do vaší firmy dříve, než začnou o změně vůbec přemýšlet. Jak na to půjdeme? Nejdříve vytvoříme kariérní web nebo alespoň pár vstupních stránek, abychom lidem ukázali vaši kulturu hodnoty a důvody, proč u vás pracovat. Obsah budeme tvořit i nadále a spustíme kampaně na sociálních sítích.

Uvědomte si, kde se nyní nacházíte

Je potřeba začít postupně. Pokud nemáte pro lidi přijatelné pracovní prostředí, vybavení pro práci, potřebné volno a slušnou výplatu, těžko můžete po lidech chtít, aby přicházeli s nápady a žili firemní kulturou, kterou si vysníte.

Vytvoříme s vámi hodnoty a cíle společnosti, kde budou vaši zaměstnanci inspirovaní vaší firmou, která je bude motivovat ke spolupráci, inovacím a růstu.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.